Tutorit – oranssipaitaiset yhteishengen kohottajat

Ensimmäisenä koulupäivänä uudet ykköset ovat ensimmäiseksi tekemisissä heidän kanssaan. He neuvovat, minne mennä ja mitä tehdä. He ohjaavat ryhmänohjaajan ohella kädestä pitäen uusia oppilaita tottumaan uuteen ympäristöön ja käytäntöihin. Nämä oranssipaitaiset pelastajat auttavat ruokailuaikataulujen ymmärtämisessä ja oikeiden luokkahuoneiden löytämisessä. He myös järjestävät tapahtumia niin ykkösille kuin koko koulullekin. Keitä ovat nämä pelastavat enkelit ja mistä heitä oikein tulee?

Tutorkoulutukseen oli kirjoitettava hakemus, jossa kerroimme omasta pätevyydestä ja kiinnostuksesta kyseiseen hommaan. Keväällä 2011 valittiin parhaiten soveltuvat, ja koulutuksemme alkoi. Istuimme monta pitkää päivää koulutuksessa pohtien ja suunnitellen tulevan lukuvuoden ohjelmaa. Jännitys kasvoi pikkuhiljaa, sillä kesän jälkeen tositoimet alkoivat heti ensimmäisenä päivänä.

Toivotimme ykköset tervetulleiksi ja ohjasimme heidät ryhmänohjaajiensa luokse. Olimme ryhmänohjaajan apuna koko päivän ja kerroimme uusille oppilaille koulumme käytännöistä opiskelijan näkökulmasta. Autoimme myös ruokailuvuorojen ja lukujärjestyksen hahmottamisessa. Suurimpana projektina mieleen varmaankin jäi ykkösten iltapäivä. Muutimme tänä vuonna iltapäivän formaatin täysin, jotta se olisi entistä enemmän yhteishenkeä kohottava ja kaikin puolin mukava. Suuren avun toivat myös jatkotutor-kurssilaiset, jotka auttoivat paljon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vuoden varrella oli paljon muitakin tehtäviä, kuten oppilaiden äänenä toimiminen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainillassa, koulumme esittely avointen ovien päivillä sekä edustustehtävä Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa järjestetyillä messuilla. Ne oli suunnattu peruskoulun päättäville toisen asteen oppilaitoksista ja -mahdollisuuksista kiinnostuneille. Järjestimme joulun alla myös eräänlaisen tapahtumaviikon, jolloin joka päivälle oli paljon erilaista ohjelmaa ja saimme jopa itse Joulupukin kiireiltään piipahtamaan koulullamme!

Vuosi toi mukanaan paljon uudistuksia tutortoimintaan.On ollut mahtavaa olla mukana näiden uudistusten luomisessa ja toteuttamisessa, varsinkin kun saimme todeta, että vaivannäkömme suunnittelussa palkittiin.

Vuosi tutorina onkim ollut täynnä tapahtumia, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen olemme käyttäneet paljon aikaa, mutta lopputulos on ollut mielestämme sen arvoinen. On ollut mukavaa olla mukana koulun tapahtumien suunnittelussa ja tietenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden auttamisessa. Mieleen parhaiten ovat jääneet kokoukset ja koulutuspäivät, jotka saattoivat välillä venyä pitkällekin iltapäivään. Hauskinta oli päästä tekemään tapahtumia koululle. Ykkösten iltapäivää oli mukava suunnitella ja toteuttaa. Myös perinteeksi jäänyt tutortanssi on jäänyt mieleen vahvasti.

Iso kiitos kuuluu Laura Juutille ja Heidi Kärjelle, jotka ovat patistaneet meitä työntekoon ja kannustaneet tehtävissämme. Haluamme kiittää myös senioritutoreitamme, jotka tekivät vuoden tapahtumista totta kanssamme. Osa meistä jatkaakin jatkotutor-koulutuksessa ja on valmiina auttamaan tulevia tutoreita luomaan aina vain parempaa yhteishenkeä kouluumme.

TEKSTI JA KUVAT: Tutorit Kia Georgsson ja Pinja Virtanen

Mainokset

Kommentointi on suljettu.